Kelionės į Žemaičių Kalvariją

Žemaičių Kalvarijos miestelis - piligrimų pamėgta vieta. Paties miestelio reljefas įdomus: bažnyčia ir miestelio aikštė yra žemumoje, o Kryžiaus keliai įrengti ant kalvų. Miestelyje daug lankomų objektų. Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje pamatysime nuo seno garsėjančią stebuklingą Nukryžiuotojo Jėzaus figūrą ir stebuklingą Dievo Motinos su kūdikiu paveikslą. Jį dar vyskupas Jurgis Tiškevičius atvežė iš Romos. Neseniai pagrindiniame altoriuje esantis Dievo motinos su kūdikiu paveikslas buvo papuoštas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, o paveiksle esanti Dievo motina tituluota Krikščionių šeimų karaliene. Lietuvoje yra tik 9 tokie Dievo Motinos paveikslai. Miestelis garsėja ne tik savo bažnyčia, bet ir garsiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais, pasižyminčiais žmonių gausa. Dar 17 a. ant miestelio kalvų Domininkonų iniciatyva  pastatyta 19 koplytėlių. Tai buvo pirmosios Kryžiaus kelio stotys ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Žemaičių Kalvariją ir jos atlaidus vaizdavo Karolina Praniauskaitė, Motiejus Valančius, Žemaitė, Paulius Jurkus, Kazys Saja. Kryžiaus kelių bei Marijos paveikslo atvaizdai yra daugelyje Amerikos lietuvių bažnyčiose. 

Netoliese yra Šarnelės kaimas, kuriame gimė V. Mačernis, jo sodyba yra tolėliau, labai vaizdingoje vietoje. Netoli sodybos yra ir poeto kapas.